ENIP:  PL679-29-61-533
NIP:   679-29-61-533
REGON: 120622912
KRS:   0000299650
Rejestr:Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 50.000 wpłacony w całości

TORHUT - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Sp. z o.o.
30-702 Kraków
ul. Lipowa 3/212
tel./fax 012 644 21 54
fel.kom. 0728 304 051 -52
e-mail:biuro@torhut.pl

Zaufał nam największy producent stali na świecie ArcelorMittal, dla którego wykonujemy remont nawierzchni kolejowej na terenie jego hut w Polsce.

Pod swoją opieką mamy:

Jesteśmy kontynuatorem firmy KOLHUT.

Wykonujemy następujące roboty
Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem do robót torowych (ROBEL), oraz maszynami budowlanymi:

Nasza firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników (4 brygady remontowe), posiadających wieloletnie doświadczenie
i odpowiednie umiejętności (toromistrzowie), a także kadrę kierowniczą (uprawnienia budowlane w specjalności linie, stacje i węzły kolejowe) zapewniając tym samym fachowe i terminowe zrealizowanie powierzonych zadań remontowych.

Cele firmy:

Zapraszamy do współpracy