best website creation software

© Torhut Copyright 2017 - All Rights ReservedO FIRMIE

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych TORHUT sp. z o.o. powstało w 2008 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie na nową firmę w branży robót torowych z uwagi na niewielką ilość tego typu firm na rynku. Początek działalności to ścisła współpraca TORHUT-u z polskim oddziałem największego na świecie producenta stali koncernu ARCELORMITTAL. Wykonywaliśmy remonty infrastruktury kolejowej w Oddziale Kraków ( dawna Huta im. T. Sendzimira) na zasadzie wyłączności mając pod swoją opieką ok. 300 km torów i ok. 1000 rozjazdów oraz w części Oddziału Dąbrowa Górnicza (dawna Huta Katowice), także w Koksowni Zdzieszowice, która po kilku latach została włączona struktury ArcelorMittal Poland S.A. Od początku staraliśmy się istnieć także na rynku zewnętrznym. Stąd nasze kontrakty zarówno z Jastrzębską Spółką Kolejową obsługującą Jastrzębską Spółkę Węglową, w Zakładzie Koksowniczym Zdzieszowice , Dolnośląskim Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Cementownią Ożarów oraz innymi kontrahentami. Aktualnie współpracujemy przy dużych kontraktach z Budimexem oraz z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, Jesteśmy młodą firmą, ale dzięki starannie dobranym pracownikom
z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem wykonujemy trudne remonty w branży kolejowej dając Inwestorowi zarówno jakość jak i terminowość wykonywanych zadań. Zatrudniamy kilka brygad torowych prowadzonych przez doświadczonych toromistrzów, a także kadrę kierowniczą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności linie, stacje , węzły kolejowe zapewniając tym samym fachowe i terminowe realizowanie powierzonych nam prac. Posiadamy cały niezbędny sprzęt do wykonywania robót torowych. W opinii naszych kontrahentów jesteśmy firmą solidną, terminową, umiejącą sprostać wszelkim zagadnieniom w branży.

NASZE CELE:

 
· świadczenie usług na najwyższym poziomie, a jednocześnie przystępnej cenie i krótkim czasie realizacji  

· stale podnosić kwalifikacje naszych pracowników i kadry  

· spełnianie wymagań w zakresie bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska naturalnego 

· dalszy konsekwentny rozwój przedsiębiorstwa.

Adres

Ul.Lipowa 3/212
30-702 Kraków

Kontakt

Email: biuro@torhut.pl                    
Tel/Fax: 12 644-21-54
Tel: 728 30-40-51  


NIP: 6792961533
REGON: 120622912
KRS: 0000299650