best free web site maker

© Torhut Copyright 2017 - All Rights Reserved


Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie torów , rozjazdów i bocznic kolejowych.


· Remonty kapitalne torów i rozjazdów
· Remonty przejazdów kolejowych
· Wymiana mostownic
· Bieżące , kompleksowe utrzymanie nawierzchni kolejowej-remonty bieżące, konserwacje, usuwanie awarii i skutków wykolejeń
· Roboty pomocnicze-koszenie traw, wycinka drzew i krzewów rosnących wzdłuż skrajni torów
i w stacjach, czyszczenie rowów odwadniających
· Pomiary parametrów torów i rozjazdów
· Badania techniczne rozjazdów kolejowych
· Ocena stanu technicznego nawierzchni kolejowej
· Kosztorysowanie robót torowych i budowlanych
· Remonty i konserwacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów
· Prace budowlane
· Prace antykorozyjne
· Utrzymanie terenów zielonych wzdłuż torów
Adres

Ul.Lipowa 3/212
30-702 Kraków

Kontakt

Email: biuro@torhut.pl                    
Tel/Fax: 12 644-21-54
Tel: 728 30-40-51  


NIP: 6792961533
REGON: 120622912
KRS: 0000299650