free html website builder

© Torhut Copyright 2017 - All Rights Reserved


Wybrane realizacje :


· Remont linii tramwajowej Rondo Mogilskie- Plac Centralny (Kraków) –podwykonawstwo dla Budimexu
· ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza 
· ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków
· Demontaż i montaż nawierzchni kolejowej, stacja Bochnia - podwykonawstwo dla Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. 
· LCS Iława –podwykonawstwo dla Budimexu
· Distribution Solution Central&Eastern Europe Poland Katowice ul.Stalowa 1 
· Zakłady Koksownicze Zdzieszowice 
· Jastrzębska Spółka Kolejowa 
· Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom sp. z o.o. 
· Intop Tarnobrzeg sp. z o.o. 
· Cementownia Ożarów 
· Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol”  
· Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem sp. z o.o. 
· Mostostal Kraków 
· “Namarol” Budowa-Montaż Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Kraków ul.Portowa 4 


Adres

Ul.Lipowa 3/212
30-702 Kraków

Kontakt

Email: biuro@torhut.pl                    
Tel/Fax: 12 644-21-54
Tel: 728 30-40-51  


NIP: 6792961533
REGON: 120622912
KRS: 0000299650